Новый Всемирный Тезаурус

xА Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символывсе слова

 

Найдены по началу слова или названию (коду) языка:

русские слова с переводом на другие языки: x-ось

больше: xп

слова на разных языках: x, xénon, xénophobie, xérographie, xìbāo, xìfèng, xìfă, xìjù, xìjūn, xìjié, xìliè, xìmí, xìmù, xìn, xìnì, xìnòng, xìndài, xìnfèng, xìnfú, xìnfēng, xìng, xìngbié, xìngchōngchōng, xìngfú, xìnggé, xìngjí, xìngjiāo, xìngmìng, xìngnéng, xìngqíng, xìngqù, xìngrén, xìngshì, xìngyù, xìngyùnr, xìngzāi lèhuò, xìngzhì, xìnhào, xìnjiàn, xìnlài, xìnniàn, xìnrèn, xìnshĭ, xìntú, xìntiáo, xìntuō, xìnxī, xìnxīhuà, xìnxīlùn, xìnxīn, xìnyòng, xìnyù, xìnyăng, xìqiăo, xìruò, xìshā, xìsuì, xìtŏng, xìtŏnghuà, xìwēi, xìxīn, xìxiăo, xìyuàn, xìzhì, xícara, xífù, xíguàn, xíjī, xíjuăn, xílindró, xíng, xíngbutōng, xíngchéng, xíngchē, xíngdòng, xínggāng, xínghào, xínghuì, xíngjìn, xíngjìng, xíngjūn, xíngjiāng, xínglĭ, xíngli, xíngrén, xíngróng, xíngshì, xíngshìfàn, xíngshĭ, xíngtài, xíngwéi, xíngxíng sèsè, xíngxiàng, xíngxiāo, xíngzōng, xíngzhèng, xíngzhī yŏuxiào, xíngzhuàng, xíng’érshàngxué, xíqì, xísú, xítí, xíxìng, xöşbəxtlik, xörək, xörək dəsmalı, , xùjīn, xùjiŭ, xùlìyà, xùlìyàrén, xùliè, xùmóu, xùmù, xùmùyè, xùmián, xùn, xùncí, xùnchì, xùndăo, xùnjí, xùnjiè, xùnliàn, xùnměng, xùnqíng, xùnqī, xùnsù, xùnwèn, xùshìshī, xùshù, xùshuĭchí, xùshuō, xùwén, xùyán, xùyì, xún, xúnchá, xúnfú, xúnháng, xúnhuà, xúnhuán, xúnhuí, xúnluó, xúnmì, xúnqiú, xúnshì, xúnxìn, xúnyăng, xúnzhăo, xúxú, xüdafizləşmək, xüdbin, xüdbincəsinə, xüdbinlik, xülasə, xülasə etmək, xülasə;, xülya, xülyapərəstlik, xüsusən, xüsusi, xüsusi müxbir, xüsusi partlatma, xüsusi qeyd etmək, xüsusi təlim rejimi, xüsusiyyət, xüsusiyyətçi, xüsusunda, , xībó, xībólìyà, xībù, xībānyá, xībānyárén, xīběi, xībian, xīchénqì, xīdú, xīfāng, xīguā, xīhóngshì, xīhan, xīhuà, xīlà, xīlàn, xīlàrén, xīmiè, xīn, xīn bù zài yān, xīn chén dàixiè, xīn kŏu rúyī, xīnào, xīnán, xīnbīng, xīncí shŏuruăn, xīncháng, xīndé, xīndì, xīng, xīngān, xīngbàn, xīngfèn, xīngfènjī, xīngjì, xīngjiàn, xīnglóng, xīngqī, xīngqīliù, xīngqīrì, xīngqīsì, xīngqīsān, xīngqīwŭ, xīngqīyī, xīngqī’èr, xīngqĭ, xīngqiú, xīngshèng, xīngwàng, xīngxīng zuòtài, xīngxiū, xīngxing, xīnhuāng, xīnjí, xīnjī, xīnjiāo, xīnjiāpō, xīnkănr, xīnlà, xīnláng, xīnlíng, xīnlĭ, xīnlǜ, xīnmù, xīnnián, xīnniáng, xīnqí, xīnqín, xīnqíng, xīnrán, xīnrèn, xīnruăn, xīnshì, xīnshăng, xīnshi, xīnsi, xīnsuān, xīntài, xīnténg, xīnwèi, xīnwén, xīnwén fābùhuì, xīnwén jìzhě, xīnwén zhōngxīn, xīnwénjiè, xīnxíng, xīnxīng, xīnxĭ, xīnxiōng, xīnyì, xīnyìng, xīnyănr, xīnyĭng, xīnyuàn, xīn’ài, xīpíshì, xīqí, xīqŭ, xīrì, xīshăo, xīshēng, xīshū, xītiěshí, xīwàng, xīxī răngrăng, xīxīn, xīxiào, xīxuèguĭ, xīyáng, xīyān, xīyĭn, xīyŏu, xīzhĭ, xī’ōu, , xĭchōngchōng, xĭdào, xĭdí, xĭgōng, xĭhuan, xĭjù, xĭjié, xĭjiŭ, xĭliăn, xĭmălāyăshān, xĭng, xĭngjiŭ, xĭngmù, xĭngwŭ, xĭqìng, xĭque, xĭrăndiàn, xĭshì, xĭyī, xĭyuè, xĭzăo, xĭ’ài, xışıldamaq, xırçıldamaq, xırıldama, xırıldamaq, xırıltı, xırıltılı, xırım-xırda, xırda, xırda çınqıl, xırda çəki daşları, xırda çay daşı, xırda gümüş pul, xırda təsərrüfat, xırdaçı, xırdaçılıq, xırdalıq, xırdalama, xırdalamaq, xırdalanma, xırdavar, xırdavatçılıq etmək, xırtıldamaq, , xūgòu, xūhàn, xūjiă, xūkuā, xūn, xūnĭ, xūnláo, xūnzhāng, xūróng, xūruò, xūwúzhŭyì, xūwěi, xūxīn, xūyào, xŭduō, xŭkě, xŭnuò, xəşəm, xəbər, xəbər almaq, xəbər tutma, xəbər vermə, xəbər vermək, xəbərçili, xəbərdar etmə, xəbərdar etmək, xəbərdar olma, xəbərdar olmama, xəbərdar olmaq, xəbərdarlıq, xəbərdarlıq etmək, xəbəri olmama, xəbəri olmaq, xəbərləşən, xəbərlik, xəbərsiz, xəbərsizlik, xəbislik, xəcalət, xədimlik, xəfə yer, xəfif şırıltı, xəfif- xəfif şırıldamaqı, xəfif-xəfif şırıldama, xələt, xəlbirləmək, xəlifət, xəlq olunmuş, xəlvət, xəlvətdə, xəlvəti, xəlvəti mənimsəmə, xəncər, xəndək, xərçəng, xərçəng xəstəliyi, xərəzi, xərac, xərc, xərc edilmək, xərc etmə, xərc etmək, xərcə düşmək, xərcini çəkmək, xərcləmə, xərcləmək, xərclənmə, xərclənmək, xərclənməmiş, xəsis, xəsisləşmək, xəsislik, xəsislik etmək, xəstə, xəstə yatmaq, xəstələndirmək, xəstələnmək, xəstəlik, xəstəlik çəkmək, xəstəxana, xətər, xətərli, xətərlidir, xətərlilik, xətərsiz, xətərsizləşdimrək, xəta, xətasız, xətasiz, xətirə dəymək, xətircəmlik, xətkəş, xətt, xətt çəkmə, xətt danışmaq, xəyal, xəyal etmək, xəyalına düşmək, xəyalına gətirmək, xəyala qapılmaq, xəyalat, xəyali, xəyalpərəstlik, xəyanət, xəyanət etmək, xəyanətkarlıq, xəz, xəz paltar, xəzçi, xəzinə, x-edik, x-lábú, x-ová osa, X-sugarak, X. Y., xa, xaç, xaç çəkmək, xaç suyuna salmaq, xaç vurmaq, xaşxaş, xaşxaşlı, xabato, xablona, xablone, xablono, xadim, xadrez, xadrezista, xafa, xafaho, xafeho, xafhundo, xafido, xafidpelto, xafino, xafisto, xaftingo, xaha, xahiş, xahiş edib almaq, xahiş etmək, xahino, xaho, xaile, xain, xain çıxmaq, xaina, xaine, xaini, xainiga, xainigi, xainlik, xainlik etmək, xairel, xakalo, xakigeri, xakludanto, xakludo, xakpenso, xakreri, xakristo, xakto, xal, xalça, xalı, xala, xalanın əri, xale, xalemanta, xaleto, xalis, xalislik, xallı maral, xalmo, xalo, xaloto, xalq, xalq əleyhinə, xalqa qarşı, xalqa zidd, xalta, xalteri, xaltilo, xalto, xam bişirmək, xamã, xama, xamanismo, xamano, xamelyon, xamiseno, xamlıq, xamo, xampu, xampuo, xanı balığı, xanım, xanədan, xana, xaneiro, xanelo, xaneseleri, xaneselijema, xaneselijo, xaneselpaxe, xaneso, Xangai, xani, xanilik, xanjanimenso, xanjbrili, xanjebla, xanjeri, xanjijema, xanjiveri, xankro, xanlıq, xanthic, xanthous, xantipa, xarab, xarab edilmə, xarab edilmiş, xarab etmə, xarab etmək, xarab olma, xarab olmaq, xarab olmuş, xaraba, xaraba qoyma, xaraba qoymaq, xarabalıq, xarablaşdırma, xarablaşdırmaq, xarablaşma, xarablaşmaq, xarado, xarakter, xarakteriklik, xarakteristika, xarakteristika vermək, xarakterizə etmək, xarba qalmaq, xardal, xargado, xarganeso, xargembo

языки: грабар, калмыцкий, коса, шерпский