Новый Всемирный Тезаурус

qА Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символывсе слова

 

Найдены по началу слова или названию (коду) языка:

больше: qп

слова на разных языках: , qìcái, qìchē lǚguăn, qìchēzhàn, qìchōngchōng, qìchuăn, qìduăn, qìfèn, qìgài, qìguān, qìhòu, qìjù, qìjié, qìlì, qìliàng, qìmĭn, qìn, qìngdiăn, qìnghè, qìngzhù, qìpài, qìpào, qìpò, qìqiú, qìsè, qìshì, qìtĭng, qìwèi, qìwéi, qìxī, qìxiàng, qìxiàngxué, qìxiè, qìyàn, qìyóu, qìyuē, qìzhì, qìzhòng, qìzhuàng shānhé, qì’áng’áng, , qíbīng, qícì, qídăo, qígān, qíguài, qíguān, qíjī, qímiào, qín, qíncài, qínfèn, qíng, qíng bù zìjìn, qíngbào, qíngbàoyuán, qíngdiào, qíngfù, qíngfū, qíngfen, qínggăn, qínghuái, qíngjìng, qíngjí, qíngjĭng, qíngjié, qíngkuàng, qínglăng, qínglĭ, qínglǚ, qíngmiàn, qíngqù, qíngrén, qíngshì, qíngxù, qíngxing, qíngyì, qíngyŭbiăo, qínjiăn, qínláo, qínmiăn, qínshòu, qínwù, qíquán, qíshì, qíshēng, qítè, qítā, qíxíng guàizhuàng, qíxīn, qíyì, qíyú, qízhì, qízi, qövm, qövsi, , qùdiào, qùshì, qùwèi, , qún, qúndăo, qúnjí, qúntĭ, qúnzhòng, qúnzi, qübbə, qüdrət, qüdrətli, qüdsiyyət, qüllə, qürur, qürurlanmaq, qüssə, qüssə çəkmək, qüssələndirmək, qüssələnmək, qüssəlilik, qüssəllənməyə başlamaq, qüsur, qüsurluluq, qüsursuz, qüvvə, qüvvə ehtiyatı, qüvvəcə bərabər, qüvvədə olmaq, qüvvət, qüvvətləndirmə, qüvvətləndirmək, qüvvətlənmə, qüvvətli, qüvvətlilik, qüvvətsiz, qüvvətsizlik, , qībù, qīdài, qīfēng kŭyŭ, qīfu, qīgōng, qīhŏng, qījiān, qīkān, qīlì, qīlíng bāluò, qīliáng, qīnbĭ, qīnfàn, qīnfù, qīng, qīngbái, qīngbó, qīngbiàn, qīngcài, qīngcè, qīngchá, qīngchè, qīngchú, qīngchu, qīngcuì, qīngdàn, qīngdăo, qīngdiăn, qīngfú, qīnghán, qīngjìng, qīngjié, qīngjiégōng, qīnglài, qīnglián, qīngliáng, qīngméisù, qīngmíng, qīngmiè, qīngnián, qīngniánrén, qīngqì, qīngqīngde, qīngqiăo, qīngsōng, qīngshì, qīngshăonián, qīngshuài, qīngshuăng, qīngsuàn, qīngtái, qīngtíng, qīngtóng, qīngtāng, qīngtīng, qīngtiāo, qīngwā, qīngwēi, qīngxìn, qīngxīn, qīngxĭng, qīngxiàng, qīngxián, qīngxiè, qīngxié, qīngxiù, qīngxiāo, qīngyà, qīngyì, qīngyìsè, qīngyíng, qīngzăo, qīngzhòng, qīngzhù, qīngzhēn, qīngzhēnjiào, qīngzhēnsì, qīngzhŏng, qīngzhuāng, qīnlüè, qīnmì, qīnnì, qīnpèi, qīnqi, qīnrè, qīnrén, qīnshì, qīnshí, qīnshēn, qīnshēng, qīnshŭ, qīntūn, qīnwáng, qīnxìn, qīnxí, qīnyăn, qīnzì, qīnzhàn, qīnzuĭ, qīn’ài, qīpiàn, qīpiào, qīshí, qīshēn, qīshŏu bājiăo, qīwàng, qīwàngzhí, qīxī, qīyā, qīyuè, qīzhà, qīzi, qīzuĭ bāshé, , qĭ míngr, qĭbù, qĭchéng, qĭchuáng, qĭdí, qĭdòng, qĭdiăn, qĭfā, qĭgài, qĭhuŏ, qĭjìn, qĭlái, qĭlì, qĭmă, qĭngjiào, qĭngkè, qĭngqiú, qĭngtiě, qĭngzuì, qĭpào, qĭqiú, qĭshì, qĭtóu, qĭtú, qĭwàng, qĭyè, qĭyì, qĭ’é, qıça, qığılcım, qış, qışqırıq, qışqırmaq, qıc etmək, qıcıqlamaq, qıcıqlandırma, qıcıqlandırmaq, qıcırdamaq, qıcırdatmaq, qıcırtı, qıcıtmaq, qıcqırıb qabarmaq, qıcqırma, qıcqırmaq, qıcqırtmaq, qıdığına girmək, qıdıq, qıdıqlama, qıdıqlamaq, qıfıl, qıfıl altında, qıfıllı, qıfıllama, qıfıllamaq, qıfılllama, qıl, qılınc, qılıncdan keçirmək, qıllı, qımıldaşmaq, qımıldanmamaq, qımıldatmaq, qımgin-qəmgin, qın, qınama, qınamaq, qıpqırmızı olmaq, qırçın, qırğı, qırğın, qırış, qırışdırılmış, qırıb atmaq, qırıb qurtarmaq, qırıb tökmək, qırılma, qırılmaq, qırılmazlıq, qırıntı, qırıq, qırıqlıq, qıraq, qırma, qırma daş, qırmanc, qırmaq, qırmzı çuğundur, qırpıb qopartmaq, qırpım, qırtlaq, qırx, qırxdırmaq, qırxma, qırxmaq, qıs, qısır salmaq, qısırlıq, qısırlaşmaq, qısa, qısa fasilə, qısa müddətlilik, qısa xəbər, qısaca, qısaca və dürüst ifadə etmək, qısalıq, qısaldıb korlamaq, qısaltma, qısaltmaq, qısmaq, qısnamaq, qısqı gəlmə, qısqac, qısqanclıq, qısqanmaq, qıtlıq, qıvırcıq, qıvrılmama, qıvrım, qıvrımlamaq, qıvrıq, qıvraq, qıvraqlıq, qıyğac, qıyıq, qıymamaq, qıymaq, qız, qızğın, qızğın alver eetmək, qızğın surətdə, qızğınlıq, qızğınlaşdırmaq, qızışaraq, qızışdırıcı, qızışdırma, qızışdırmaq, qızışma, qızışmaq, qızıl, qızıl mədəni sənayesi, qızılgül, qızılgül;, qızılquş, qızan səth, qızardılmış, qızarmaq, qızartı, qızartmaq, qızartmaq ; bərk qızdırmaq, qızdırılma, qızdırma, qızdırmanı azaldan dərman, qızdırmanı salan dərman, qızdırmaq, qızlığını alma, qızlığa götümək, qızmış, qızma, qızma dərəcəsi, qızma sahəsi, qızmaq, , qūbié, qūcóng, qūchú, qūchĭ, qūfú, qūfēn, qūgàn, qūgùnqiú, qūhuà, qūjiě, qūqū, qūrŭ, qūshì, qūshĭ, qūtĭ, qūxī, qūyì féngyíng, qūyù, qūzhé, qūzhú, , qŭ xífù, qŭdài, qŭdé, qŭdì, qŭdiào, qŭlè, qŭmíng, qŭnào, qŭnuăn, qŭqīn, qŭshě, qŭxiāo, qŭyì, qŭzhī bùjìn, qŭzi, qəşəng, qəşəng geyinibgəzmə, qəşəng geyinmə, qəşəng qız, qəşəngləşmək, qəşənglik, qəbahət, qəbahətsizlik, qəbalə, qəbil, qəbilə, qəbir, qəbul, qəbul edilə bilməmə, qəbul edilmə, qəbul etmə, qəbul etmək, qəbul etməmə, qəbul etməmək, qəbul oluna bilmə, qəbula keçən, qəbuledilməzlik, qəcb etmək, qədəh, qədəm, qədər, qədərindən artıq doldurmaq, qədərsiz, qəddar, qəddarcasına, qəddarlıq, qəddarlaşmaq, qəddi, qədim, qədim zaman, qədimdən, qədimdən qalma şey, qədimlər, qədimlik, qədir, qədrini bilmək, qəfəs, qəfəsə, qəfildən, qəfildən gəlmək, qəfildən hücüm, qəfildən hücüm etmək, qəflətən, qəh, qəhətlik, qəhrəman, qəhrəmanlıq, qəhvə, qələbə, qələbə çalmaq, qələm, qələmə vermək, qələndər, qələndərlik, qələndərlik etmək, qələvi, qələvi əlavə edilmək, qələvi əlavə etmə, qələvi dərəcəsi, qələvidə qaynatmaq, qələvidə yumaq, qələvilışdirmək, qələviləşdirmə, qələvilik, qəlb, qəlbdən, qəlblik, qəlib, qəliz, qəlizləşdirmək, qəlizləşmə, qəlizləşmək, qəlizlik, qəlpə, qəlpələndirmə, qəlpələndirmək, qəlyan, qəm, qəm çəkmək, qəm etmək

языки: квенья, кечуа