Новый Всемирный Тезаурус

hА Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символывсе слова

 

Найдены по началу слова или названию (коду) языка:

русские слова с переводом на другие языки: HTML

больше: hп

слова на разных языках: h, hài, hàibìng, hàichu, hàipà, hàirén tīngwén, hàisĭ, hàixiū, hàn, hàndòng, hàngōng, hànjiē, hànqiáo, hànrán, hànshuĭ, hàntiě, hànwèi, hànzāi, hànzi, hào, hàochī lănzuò, hàodà, hàodà xĭgōng, hàodàng, hàodòng, hàodòu, hàofèi, hàojìn, hàojiăo, hàokè, hàomă, hàoqí, hàoqíxīn, hàosè, hàoshŏu, hàoxué, hàozhàn, hàozhào, hàozi, háček, hábil, hábilmente, hábito, háborítatlan, háborítatlanság, háborítatlanul, háború, háborúellenes, háborús, háborús kártérítés, háborúskodik, háborúvesztés, háborúzik, háborgás, háborgó, háborgat, háborgatás, háborodott, háborodottság, háborog, hádání, hádě, hádanice, hádanka, hádat, hádek, hádka, hádky, hádron, hádzs, háfnio, hágó, hágai, hágat, hágatás, hágcsó, háishi, háiziqì, háj, hájíček, háj-, hájas, hájasodik, hájasság, hájení, hájený, hájfejű, háji, hájit, háklis, hákliskodás, hákliskodik, háklisság, hákovat, hákovitý, hál, háládatosság, hálálkodó, hálás, hálátlan, hálátlanság, háló, háló-, hálócska, hálóhúzás, hálóhely, hálóköntös, hálókamra, hálókocsi-, hálószövő, hálószem, hálószerű, hálószoba, hálószoba-berendezés, hálószoba-garnitúra, hálószobabűtor, hálótárs, hálóterem, hálóvetés, hálózás, hálózat, hálózati, hálózati főelosztó, hálózati munkahely, hálózatos, hála, hálaének, hála-, hálaadás, hálaadó, háladíj, hálakönny, hálatelt, hálito, hálofülkc, háls, hálsur, hálvérü, hályog, hám, háma, hámfa, hámhártya, hámiga-, hámigaszíj, hámistráng, hámkötél, hámlás, hámleválás, hámlik, hámorkovács, hámoz, hámozás, hámozó, hámréteg, hámster, hámszíj, hámszíj-, hámszíjbőr, hámszövet, hámszövetű, hámszerszám, hán, háncs, háncs-, háncsbocskor, háncsdarab, háncsfonadék, háncskosár, háncspapucs, háncsrost, háncsseprű, háncsszőnyeg, hándòng, hángbèi, hángbān, hángcì, hángchéng, hángdào, hángdang, hánghăi, hánghuì, hángjiān, hángjia, hángkōng, hángkōng mŭjiàn, hángkōnggăng, hángliè, hángqíng, hángshi, hángtiān, hángxíng, hángyè, hánhu, hánjìn, hánjiàn, hánkŭ, hánlěng, hánnù, hánrè, hánshòu, hánsuān, hánt, hántás, hántatlan, hántolás, hántoló, hántolókés, hántolókerék, hántolt, hánxiào, hánxiū, hánxuè pēnrén, hány, hányás, hányì, hányó, hányódás, hányódik, hányólapát, hányómunkás, hányŏu, hány-vet, hányad, hányadán, hányadék, hányadik, hányados, hányan, hányatott, hányattatás, hánykódás, hánykódik, hánykolódik, hánytató, hánzhàn, háo, háofàng, háohuá, háojiào, háojié, háokū, háomài, háomĭ, háoqíng, háoshēng, háozhuàng, hápog, hárász, hárász-, hárász-szál, hárít, hárítógát, háramlik, hárem, háremőr, hárem-, háremhölgy, hárfás, hárfa, hárfaművész, hárfaművésznő, hármas, hármashangzó, hármashangzat, hármashangzat-, hármaspont, három, háromágú, háromágú szigony, háromárbocos, háromélű, háromértékű, hároméves, háromévi, háromórás, háromórai, háromüléses, háromütemű, háromablakos, háromajtós, hárombázisú, hárombázisos, háromcsövű, háromdekádos, háromdimenziós, háromemeletes, háromevezős, háromfázisú, háromféle, háromféleképpen, háromférjüség, háromfejű, háromfelé, háromfelvonásos, háromfokozatú, háromhónapos, háromhúros, háromhatalmi, háromhavi, háromhavonkénti, háromhetenkénti, háromhetes, háromheti, háromjáratú, háromjegyű, háromjegyű betű, háromkötetes, háromkerekű, háromkerekű kerékpár, háromkopekes, háromláb, háromlábú, háromlépcsős, háromlap, háromlevelű, háromnapi, háromnaponkénti, háromnapos, háromnegyedes, háromnyelvű, háromnyomásos, háromoldalú, háromoszlopos, háromporzós, háromrét, háromrétegű, háromrőfnyl, háromrubeles, háromsoros, háromszáz, háromszázéves, háromszázadik, háromszázalékos, háromszázezredik, háromszínű, háromszínnyomat, háromszólamú, háromszótagtf, háromszög, háromszögű, háromszögelés, háromszögelés!, háromszögletű, háromszögtan, háromszögtani, háromszögvonalzó, háromszakaszos, háromszirmú, háromszobás, háromszor, háromszori, háromszoros, háromszorosan, háromtörzsű, háromtagú, háromtengelyű, háromtonnás, háromtornyú, háromtusa, háromujjú, hárpia, hárs-, hársfa-, hártyás, hártyásszárnyúak, hártya, hártyapapír, hárul, háryjános, háryjánoskodás, háryjánoskodik, hát, hát-, hátbőr, hátborzongató, hátcsigolya, hátfal, hátgerinc, hátgerinc-, hátgerincsorvadás, hátha, háti, hátirat, hátitáska, hátizsák, hátlap, hátoldal, hátoldali, hátország, hátországi, hátrább, hátrál, hátrálás, hátráltat, hátráltatás, hátrány, hátrányosan, hátra, hátraarc, hátracsap, hátradől, hátradob, hátraesik, hátrafelé, hátrafordul, hátrahúzódik, hátrahőköl, hátrahagyott, hátrahajlik, hátraható, hátralék, hátralékos, hátralép, hátraléptet, hátraléptetés, hátralevő, hátramarad, hátramaradottság, hátramozdító, hátranéz, hátrarúg, hátraszól, hátrataszít, hátratekint, hátratekintés, hátratol, hátratolás, hátraugrás, hátravágódik, hátravet, hátravetés, hátravetődik, hátravetett jelző, hátsó, hátsó szájpadláshang, hátszél, hátszíj, hátszínpecsenye, háttámasz, háttámla, háttér, hátul, hátulja, hátulkullogás, hátvád, hátvéd, hátvéd-, hátvért, háv, hávga, hávnatka, ház, házépítés, házépítési, házépítő, ház-, házacska, házas, házas csiga, házasélet, házasít, házas-, házasfelek, házasodik, házaspár, házasság, házassági, házasságkötés, házasságközvetítés, házasságközvetítő, házasságtörés, házasságtörést követ el, házasságtörő, házastárs, házastársi, házasulandó legény, házavatás, házbizottság, házet, házfőnök, házfelügyelő, házfelügyelőnk, házgondnok, házgondnokság, házi, házi kápolna, háziúri, házias, háziasán, háziasítás, háziasság, háziasszonykodik, háziipari, háziiparos, házikó, házikabát, házimanó, házinéni, házinyúl, házinyúl-, házinyúltenyésztés, házirend, háziruha, házisárkány, háziszólga, háziszőnyeg, háziszőttes, háziszarka, házitanító, házitanítói, házitanítóskodás, házitanítóskodik, házitolvaj, házkezelőség, házmegbízott, házmester, házmesterfülke, házmesterné, háznép, háznagy, házsártos, házsártoskodik, házsártosság, házszentelés, háztáji, háztömb, háztömb-, háztartás, háztartási, háztulajdon, háztulajdonos, háztulajdonosi, háztulajdonosnő, házvezetőnő, hâblerie, hâbleur, hâbleuse, hâle, hâte, Häßlichkeit, hääbuma, hääbumine, hääl, hääldama, hääldamine, hääldus, häälduslaad, hääldusviis, häälekalt, häälekas, häälest ära ajama, häälest ära minema, häälestuma, hääletama, hääletamine, hääletoon, hääletu, hääletult, hääletus, hääletussedel, häälevarjund, häälik, häälitsema hakkama, häält kaotama, häält tegema, häärber, häät, häbelik, häbelikkus, häbematu, häbematult, häbematus, häbematusi rääkima, häbemekink, häbenema, häbenema hakkama, häbenemine, häbi, häbi tegema, häbi tundma, häbi-, häbiline, häbisse saatma, häbistama, häbistav, häbitu, häbitus, häbiväärne, häbiväärselt, häbiväärsus, häck, häckseln, häda, häda-, hädaldama, hädaldamine, hädaldus, hädaliselt, hädalisus, hädanefter, hädaoht, hädas olema, hädavaevalt, hädavaevu, hädavajalik, hädavajalikkus, hädavares, hädelse, hädine, hädisus, häftig, Häftling, hägu, hägune, hägustama, hägustuma, hägusus, häh, Hähnchen, häilima, häipyä, häire, häire-, häiriö, häirija, häirima, häirimatu, häiritä, häiritus, Häkel-, Häkelarbeit, Häkelei, Häkeln, häkeln, häkki, häkta, häl, hälbima, hälbimine, hälbimus, hälft, Hälfte, hälistä, häll, hälla, hällima, hällitama, hällitamine, hällregn

языки: армянский, венгерский, верхнелужицкий, гавайский, гаитянский, горани, иврит, сербохорватский, хакка, хауса, хеттский, хинди, хорватский