Новый Всемирный Тезаурус

fА Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символывсе слова

 

Найдены по началу слова или названию (коду) языка:

больше: fп

слова на разных языках: f, fàccia, fàn, fàncài, fànchóu, fàndìgāng, fànfă, fàng, fàngdà, fàngdàng, fàngdăn, fàngfēng, fàngguò, fànghuŏ, fàngkāi, fàngkuān, fàngmàn, fàngqì, fàngqíng, fàngrèn, fàngsì, fàngshèxìng, fàngshēng, fànguăn, fàngxīn, fàngxià, fàngzhì, fàngzhī sìhăi ér jiē zhŭn, fànhé, fànliàng, fànmài, fànrén, fànshì, fànshi, fàntīng, fànwéi, fànwén, fànzi, fànzuì, fàshì, fàzhĭ, , fábrica, fábrica-cocina, fábrica-lavandaria, fábula, fácán, fácán-, fácánfélék, fácánhús, fácános, fácil, fácska, fáctico, fád, fádní, fádság, fáj, fájás, fájó, fájón, fájós, fájdalmas, fájdalmasan, fájdalmasság, fájdalmat enyhítő, fájdalmat okozó, fájdalom, fájdalom-, fájdalomcsillapító, fájdalomdíj, fájdalommentes, fájdalommentesség, fájdogál, fájl, fájramt*, fájvirág, fájvirágfélék, fáklyás, fáklyásmenet, fáklya, fáklya-, fáklyahordozó, fáklyavivő, fákuăn, fálaris, fálico, fámù, fáma, fámula, fámulo, fámulos, fán, fánc, fánduō, fáng, fángbèi, fángdàn bèixīn, fángdĭng, fángfàn, fángfŭ, fánghài, fánghóng, fánghù, fánghuŏqiáng, fángjiān, fángkè, fángkōngdòng, fángshŏu, fángshuĭ, fángtănkè, fángwèi, fángwū, fángxùn, fángyì, fángyù, fángyŭbù, fángzhèn, fángzhènqì, fángzhĭ, fángzi, fáng’ài, fánhuá, fánk, fánmào, fánmèn, fánnăo, fánróng, fánróng chāngshèng, fánrăo, fánshìlín, fánsuŏ, fányù, fányăn, fányōng, fánzào, fánzá, fánzhí, fánzhòng, fáraó, fáraó-ivadék, fáraói, fárad, fáradás, fáradási, fáradékony, fáradékonyság, fáradalom, fáradhatatlan, fáradhatatlanság, fáradhatatlanul, fáradozás, fáradság, fáradságos, fáradt, fáradtság, fáraszt, fárasztás, fárasztó, fárosz, fás, fásít, fásítás, fásítási, fáscia, fáskamra, fásli, fásliz, fásult, fásultság, fátum, fátyol, fátyolka, fátyolos, fátyolszövet, fátyolvirág, fáwèi, fázékony, fázékonyság, fázós, fázósság, fáze, fázik, fázis, fázisátalakító, fázisú, fázismérő, fázisszabályozó, fâché, fâcher, fâcheux, fâmulo, fâné, , , Fäßchen, Fächer, fächerartig, Fädchen, Fähigkeit, Fähigkeiten, Fähnchen, Fähre, Fährmann, fäkta, fälla, Fällen, fälschen, Fälscher, Fälschung, fält, fältkod, fälttåg, fängelse, fängsla, färben, Färben, färbend, Färber, Färberei, Färbung, färd, färdas, färdig, färdigt, färg, färja, Färse, färsk, fästa, fäste, fästing, fästmö, fästman, fästning, Fäulnis, Fäustling, , få fatt, få kontakt med, få låna, få lov, få syn på, få tag i, få tag på, fåfäng, fåfengt, fågel, fåll, fånga, fånge, fångenskap, fånig, fåntratt, fåordig, får, får inte, får jag lov?, fåra, fårekjøtt, fårkött, fåtölj, fåtal, fæl, fèi, fèichú, fèifŭ, fèihuà, fèijiě, fèilì, fèiliào, fèiqì, fèiqĭn wàngshí, fèishì, fèiténg, fèiwù, fèixīn, fèizhĭ, fèn, fèn bùgù shēn, fènfèn, fèng, fèngcheng, fènghuáng, fènglí, fèngpéi, fèngxì, fènkăi, fènliàng, fènmèn, fènmiăn, fènnù, fènshù, fèn’é, fève, fèye, , fébrifuge, fébrile, fébrilement, fébrilité, fécond, fécondé, fécondation, féconder, fécondité, fécula, féculas, fécule, féculerie, féculeux, fédéré, fédéral, fédéralisme, fédéraliste, fédératif, fédération, fée, féerický, féerie, féi, féiliào, féiwò, féiyù, féizào, fék, fék-, fékakna, féken tart, fékevesztett, fékevesztetten, fékez, fékezés, fékező, fékezhetetlen, fékezhetetlenség, féklámpa, féklap, féktelen, féktelenül, féktelenkedő, féktelenség, fél, félálarc, félálom, félárnyék, félátmérő, féléhesen, félénk, félénken, félénkség, félérett, félév, féléves, félévi, félévvégi, félórás, félóra, félút, félő, félőrült, félős, fél-függőség, félanalfabéta, félanya, félatlasz, félautomata, félbársony, félbőr, félbarbár, félbehagy, félbemarad, félbemaradt, félben, félbeszakít, félbeszakítás, félbeszakad, félbeszakadás, félbolond, félburzsoá, félcipő, félcsavarmenet, félcserje, félcsoport, féldomború, féldombormű, féldomborművű, féldrágakő, félegyenes, félelem, félelemgerjesztő, félelmes, félelmetes, félelmetesség, félemelet, féleség, féleszű, félezer, félfém, félfülű, félfa, félfasiszta, félfekvés, félfeudális, félfogadás, félfordulat, félgömb, félgömb-, félgyártmány, félgyapjú, félgyarmat, félhónapos, félhülye, félhangos, félhangzó, félharisnya, félharisnya-, félhasáboe, félhavi, félhivatalos, félholt, félhomály, félhomályos, félhosszű, félicité, félidő, félig, félig-meddig, féligazság, félintezkedés, félisten, félistennő, féljobbágy, félkész, félkézkalmár, félkör, félköríves, félkörös, félkarú, félkegyelmű, félkemény, félkesztyű, félkezű, félkoksz, félkokszolás, félkokszosítás, félkomfortos, félkomolyan, félkopekes, félkotya, félkupola, féllábú, félliteres, félmúlt, félművelt, félműveltség, félmegoldás, félmerev, félmeztelen, félmillió, félmondat, félnótás, félnap, félnomád, félnorma, félnyers, féloldalas, féloldali, féloldali fejfájás, féloldalt, félon, félonie, félorsózás, félperiódus, félprofil, félproletár, félproletariátus, félreáll, félreért, félreérthető, félreérthetőség, félreérthetetlen, félreérthetetlenül, félreérthetetlenség, félrebeszél, félrecsúszás, félrecsúszik, félredől, félredőlés, félredob, félredobás, félreesés, félreeső, félrefordít, félrefordítás, félrefordul, félrefordulás, félrehúz, félrehúzódik, félrehajt, félreismerhetetlen, félrelépés, félrelök, félrelökés, félremagyaráz, félrendszabály, félrenevel, félrerak, félreseper, félretapos, félretaposás, félretaposott, félreterel, félretesz, félretett, félretevés, félretol, félretolás, félreugrik, félrevet, félrevetés, félrevezet, félrevezetés, félrevezető, félrevezetett, félrevonás, félrevonulás, félrubel, félsík, félselyem, félsiker, félszáz, félszázadnyi, félszakasz, félszamár, félszeg, félszegség, félszemű, félsziget, félszigeti, félszuverén, féltégla, féltékeny, féltékenyen, féltékenykedik, féltékenység, féltő, félteke, félteke-, féltermék, féltréfásan, féltudós, félvászon, félvér, félvad, félvadság, félvak, félverszt, félvezető, félvilág, félwattos, félzárlat, fém, fémáru, fémöntő, fémöntőforma, fémöntyény, fém-, fémanyag, fémbevonás, fémcsavar

языки: персидский, старофранцузский, фарерский, фиджи, финский, фон, французский, фризский, фриульский