Новый Всемирный Тезаурус

абА Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символывсе слова

 

Найдены по началу слова или названию (коду) языка:

русские слова с переводом на другие языки: аба, абажур, абажурный, абажуродержатель, абаз, абазинец, абазинка, абазия, абак, абака, абаканский, абандон, Аббас, аббасид, аббат, аббатиса, аббатисса, аббатский, аббатство, аббревиатура, аббревиатурный, аббревиация, абдикация, абдомен, абдоминальный, абдуктор, абдукция, Абеляр, аберрационный, аберрация, абзац, абзацный, абзетцер, Абиджан, абиогенез, абиогенный, абиссальный, абиссинец, Абиссиния, абиссинка, абиссинский, абитуриент, абитуриентка, аблактировать, аблактировка, аблатив, аблятив, абляут, абляция, аболиционизм, аболиционист, аболиционистский, аболиция, абонемент, абонементная, абонементный, абонементый, абонент, абонентка, абонентный, абонентский, абонирование, абонированный, абонировать, абонироваться, абордаж, абордажный, абордировать, абордироваться, абориген, аборигенный, аборт, абортарий, абортивный, абортировать, абортироваться, абортмахер, абразив, абразивный, абразионный, абразия, абракадабра, абрек, абрикос, абрикосный, абрикосовка, абрикосовое, абрикосовый, абрикосы, абрикотин, абрис, абрисный, аброгация, Абруцци, Абруццо, абсент, абсентеизм, абсида, абсолют, абсолютивный, абсолютизация, абсолютизирование, абсолютизировать, абсолютизм, абсолютист, абсолютистский, абсолютная, абсолютнейший, абсолютно, абсолютное, абсолютность, абсолютный, абсолюция, абсорбент, абсорбер, абсорбирование, абсорбировать, абсорбироваться, абсорбируемость, абсорбирующий, абсорбциомер, абсорбциометр, абсорбционный, абсорбция, абстинент, абстиненция, абстрагирование, абстрагированно, абстрагировать, абстрагироваться, абстракт, абстрактнее, абстрактно, абстрактно-пропагандистский, абстрактно-теоретический, абстрактность, абстрактный, абстракционизм, абстракционист, абстракционистка, абстракционистский, абстракция, абсурд, абсурднее, абсурдно, абсурдность, абсурдный, абсцесс, абсцисса, абтобус, абу, Абу-Даби, абулия, абутилон, абхаз, абхазец, Абхазия, абхазка, абхазский, абцуг, абшид, абштрих, абы

слова на разных языках: аб, абҵара, аб'едзены, аб'едкі, аб'ежчык, аб'езд, аб'езджаны, аб'езнік, аб'езны, аб'ект, аб'ектнасць, аб'ектываваны, аб'ектывацыя, аб'ектывізм, аб'ектывісцкі, аб'ектыў, аб'ектыўнасць, аб'ектыўны, аб'есці, аб'есціся, аб'ехаць, аб'ём, аб'ёмісты, аб'ёмнасць, аб'ёмны, аб'інелы, аб'інець, аб'ява, аб'явіцца, аб'явіць, аб'ядзенне, аб'яднальны, аб'яднанасць, аб'яднанне, аб'яднаны, аб'яднаўчы, аб'яднацца, аб'яднаць, аб'ядноўвацца, аб'ядноўваць, аб'язджаць, аб'язны, аб'яўленне, аб'яўлены, аб'яўляць, аба, абаға, абақ, абақты, абабак, абабегаць, абабегчы, абабіты, абабіць, абабраць, абавязак, абавязаны, абавязацельства, абавязацца, абавязаць, абавязвацца, абавязваць, абавязкавасць, абавязкавы, абавязкова, абавязковасць, абавязковы, абагавіць, абагаўленне, абагаўлёны, абагаўляльнік, абагаўляць, абагаціць, абагачальнік, абагачальны, абагачацца, абагачаць, абагачэнне, абагнаць, абагоміць, абагомлены, абагоўлены, абагравальны, абаграванне, абаграваць, абагрэў, абагрэўнік, абагрэць, абагуленасць, абагуленне, абагулены, абагуліць, абагульванне, абагульваць, абагульненасць, абагульненне, абагульнены, абагульніць, абагульняльны, абадан, абаджгаць, абадзьмуць, абадий, абадийлаш, абадийлашгирмоқ, абадийлик, абадранец, абадраны, абадрацца, абадраць, абажадай, абажур, абажурний, абаз, абазвацца, абазинець, абазинка, абазнанасць, абазнаны, абазначаны, абазначаць, абазначыць, абазначэнне, абай булыу, абайламаушулық, абайлату, абайлау, абайлаушылық, абайсыз, абайсызда, абайсыздық, абак, абака, абаканський, абакрасьці, абалақ-сабалақ, абалату, абалау, абалваніць, абалваньванне, абалваньваць, абалдзець, абалона, абалонка, абандон, абанемент, абанементны, абанент, абанентны, абаненцкі, абанкруціцца, абаперці, абаперціся, абапірацца, абапіцца, абараназдольнасць, абаранак, абараніцца, абараніць, абараняцца, абараняць, абараць, абарачальнасць, абарачальны, абарачацца, абарачэнне, абарваны, абарвацца, абарваць, абардаж, абармот, абарона, абароненасць, абаронены, абаронец, абаронца, абарончы, абарот, абарочвацца, абарочваць, абартарыюм, абарыген, абарыгенны, абаснавацца, абаснова, абат, абатство, абатський, абаттандыру, абаттық, абацтва, абачлівасць, абачлівы, абаяльнасць, аббіваць, аббревиатура, аббэрсаць, аббягаць, абвадніць, абвадны, абвадняльны, абвадняць, абважваць, абважыць, абвал, абваліцца, абваліць, абвальвацца, абвальны, абвандраваць, абварыцца, абварыць, абвастраць, абвастрыць, абвастрэнне, абвергнуты, абвергнуць, абвеснік, абвесны, абвестка, абвесьці, абветраны, абвешаць, абвешчанне, абвешчаны, абвеяны, абвіваць, абвінаваўца, абвінаваўчы, абвінаваціць, абвінавачанне, абвінавачаны, абвінавачванне, абвінавачваць, абвінаць, абвінуты, абвінуць, абвіслы, абвіты, абвіць, абвод, абводзіць, абводнены, абводны, абворваць, абвостранасць, абвостраны, абвуглены, абвугліванне, абвыкнуць, абвязаць, абвязваць, абвянуць, абвянчаць, абвяргаць, абвяржэнне, абвясьціць, абвяць, абвяшчальнік, абвяшчаць, абгабляваны, абгабляваць, абгаварыць, абгавор, абгаворваць, абгаджаны, абгадзіць, абганяць, абгарадзіць, абгарнуць, абгароджаны, абгароджваць, абгарэлы, абгарэць, абгінаць, абгладжаны, абгладзіць, абгледжаны, абгледзець, абгляд, абгойсаць, абгон, абгорнуты, абгортваць, абгортка, абгрунтаванасць, абгрунтаванне, абгрунтаваны, абгрунтаваць, абгрунтоўваць, абгрызены, абгрызьці, абдәсте, абдараваць, абдарыць, абдзелены, абдзерты, абдзёрты, абдзімаць, абдзіралаўка, абдзіраць, абдзьмухаць, абдзяліць, абдзяляць, абдзяўбці, абдикація, абдоймы, абдомен, абдомінальний, абдораны, абдорваць, абдуктор, абдукція, абдуманы, абдумацца, абдумаць, абдумваць, абдурыць, абдымаць, абдымкі, абдымны, абдыра, абдырау, абед, абедзве, абедзенны, абедны, абездухоўлены, абеззаражаны, абеззаражванне, абеззаразіць, абеззямелены, абезнадзеіць, абезнадзейвацца, абеларушванне, абеліск, аберагаць, аберагчы, абераційний, абернуты, абескаляроўваць, абессмяроціць, абетка, абечак, абжаць, абжир, абжирлик, абжора, абжывацца, абжыты, абжыцца, абжэрціся, абза, абзавесціся, абзаводзіцца, абзал, абзалы, абзац, абзацний, абзел, абзеляніць, абзетцер, абзываць, абитуриент, абиыр, абияк, абібок, абівальшчык, абіваць, абівачны, абіогенез, абіогенний, абіраць, абіркі, абісальний, абіссінка, абітальнік, абітурієнт, абітурієнтка, абітурыент, абіўка, абіўны, абкамячыць, абкапаць, абкасіць, абкат, абкатаны, абкатаць, абкатваць, абкідаць, абкітаваць, абкітоўка, абкладанне, абкладацца, абкладаць, абкладзены, абкласціся, абклеены, абклейваць, абкляваны, абкопванне, абкопваць, абкопка, абкоўзаць, абкочванне, абкошваць, абкрадзены, абкрасці, абкружаны, абкружыць, абкружэнне, абкруціць, абкручаны, абкрывавіць, абкультураны, абкурак, абкураны, абкурваць, абкуродымець, абкурыцца, абкурыць, абкусаны, аблаҳ, аблаҳларча, аблаҳлик, аблава, аблавухі, аблажны, аблажыць, аблазіць, аблайваць, абламаны, абламіць, абласканы, абласны, аблаташыць, аблатив, аблачына, аблачынка, аблашчаны, аблашчыць, аблаяць, аблегчаны, аблегчы, аблегчыць, абледзеняваць, абледзянець, аблезлы, аблезці, аблеплены, аблепліваць, аблетак, аблёт, аблётаць, аблівацца, абліваць, аблігацыя, аблізацца, аблізаць, аблізванне, аблізвацца, аблізваць, абліпка:, абліпнуць, абліцаваны, абліць, аблічваць, аблічча, аблічыць, аблога, абложаны, абложны, абломак, абломвацца, абломваць, абломлены, аблузаць, аблупіць, аблуплены, аблъко, аблыжнік, аблыселы, аблысець, аблытаць, аблюбаваць, аблягальны, аблягчаць, аблямаваны, аблямаваць, аблямоўка, абляпіць, абляпляць, аблятаць, абляцелы, абляцець, абляція, абмазаны, абмазваць, абмазка, абмакнуць, абмалёўванне, абмалёўваць, абмалёўка, абмалот, абмаляваны, абмаляваць, абматаны, абматычыць, абмахваць, абмацаць, абмацваць, абмежавальнік, абмежаванасць, абмежаванне, абмежаваны, абмежавацца, абмежаваць, абмен, абменнік, абменны, абменьвацца, абменьваць, абмер, абмераць, абмерванне, абмерваць, абмерзнуць, абмеркаванне, абмеркаваны, абмеркаваць, абмерны, абмерці, абмесці, абмінаць, абмінуты, абмінуць, абмовіцца, абмотваць, абмоўка, абмуляны, абмуляць, абмундзіраванне, абмундзіраваны, абмундзіроўвацца, абмундзіроўваць, абмываць, абмылка, абмыты, абмыць, абмэбляваць, абмяжоўвацца, абмяжоўваць, абмялелы, абмяленне, абмялець, абмяняны, абмяняцца, абмяняць, абмяраць, абмяркоўваць, абмярцвелы, абмярцвець, абмяць, абна, абнавіць, абнадзеіць, абнародаванне, абнародаваць, абнаўленне, абнесены, абнесці, абнімкі, абнома, абноўлены, абнюхваць, абнядолены, абнядужаць, абнямечванне, абнямечвацца, абнямечыцца, абняславіць, абняцца, абняць, або, або-або, абодва, абодвабаковы, абое, абоз, абозны, абозня, абойма, аболіціонізм, аболіціоніст, аболіція, абонемент, абонементний, абонементтік, абонент, абонентка, абонентний, абонентський, абоненттік, абонування, абонувати, абора, абордаж, абордажний, абордувати, абориген, аборигенний, аборт, абортувати, абортуватися, абоясечны, абпал, абпалены, абпаліць, абпальваць, абплёўваць, абплысці, абпляваць, абпраменьванне, абпырсканы, абпырскаць, абр, абрабаваны, абрабаваць, абрабіць, абрабляць, абрад, абрадавы, абраднасць, абражальнік, абражанне, абражаны, абражаць, абраз, абраза, абразанне, абразивний, абразия, абразіць, абразія, абразлівы, абразок, абракадабра, абрамленне, абранасць, абранец, абранне, абраннік, абранніца, абраны, абрасеіцца, абрасейванне, абрасейвацца, абрасіць, абрастаць, абрасці, абрахаваны, абрахаваць, абрахманіць, абрахоўваць, абраць, абревіатура, абревіатурний, абрек, абрешим, абрикос, абрикосівка, абрикосний, абрикосовий, абрикотин, абрис, абрисний, аброблены, аброгація, аброжак, аброслы, аброць, аброчны, абрубліванне, абрубліваць, абруй, абруй ҡаҙаныу, абрус, абруселы, абрусенне, абрусець, абрусіць, абруч, абрушыцца, абрывак, абрываны, абрывацца, абрываць, абрывачны, абрывісты, абрыдаць, абрыджоны, абрыджэнне, абрыдзець, абрыдлівы, абрыдлы, абрыднуць, абрыдны, абрызглы, абрыкос, абрынацца, абрынаць, абрындаць, абрынуты, абрынуцца, абрынуць, абрыс, абрысаваны, абрыў, абрэвіятура, абрэз, абрэзак, абрэзаны, абрэзаць, абрэк, абсада, абсаджаны, абсаджваць, абсадка, абсалют, абсалютны, абсалютызаваць, абсалютызм, абсалютысцкі, абсарбаваць, абседжаны, абсекчы, абсемяненне, абсент, абсентеизм, абсентеїзм, абсерваторыя, абсесія, абсесці, абсеў, абсечаны, абсида, абсівераны, абсівераць, абсіканы, абскарджаны, абскардзіць, абсклюдаваць, абскрэбці, абскубаны, абскубаць, абскубці, абскурантызм, абскурантысцкі, абследаванне, абследаваны, абследаваць, абслуга, абслуговы, абслугоўванне, абслугоўваць, абсмажыць, абсмактаць, абсмяяць, абсолют, абсолютивний, абсолютизація, абсолютизм, абсолютизування, абсолютизувати, абсолютист, абсолютистський, абсолютність, абсолютно, абсолюттік, абсолюція, абсорбент, абсорбуючий, абсорбціометр, абсорбцыя, абсохнуць, абставіны, абставіць, абсталёўвацца, абсталюнак, абсталяванне, абсталяваны, абсталявацца, абсталяваць, абстаноўка, абстаўлены, абстинент, абстиненція, абстрагавацца, абстрагаваць, абстрагованість, абстраговано, абстрагування, абстрагувати, абстракт, абстрактілік, абстрактландыру, абстрактлану, абстрактлик, абстрактність, абстрактніше, абстрактно, абстрактно-пропагандистський, абстрактно-теоретичний, абстрактны, абстракты, абстракция, абстракциялау, абстракціонізм, абстракціоніст, абстракціоністка, абстракціоністський, абстракція, абстракцыя, абстракцыянізм, абстракцыяніст, абстраляны, абстраляць, абстругваць, абструкцыя, абструкцыянізм, абстрыгаць, абстрыгчы, абстрыжаны, абстрэл, абстрэльваць, абстукаць, абступаць, абступіць, абстынент, абсурд, абсурдальны, абсурднасць, абсурдність, абсурдніше, абсурдны, абсурдысцкі, абсучасніць, абсцес, абсцесс, абсциса, абсцыса, абсцэс, абсыпаны, абсыпацца, абсыпаць, абсяваць, абсяг, абтаптаны, абтоптваць, абточваць, абтрапаны, абтрасаць, абтубыліцца, абу, абуваць, абуджаны, абуджацца, абуджаць, абуджэнне, абудзіцца, абудзіць, абулія, абумовіць, абумоўлены, абумоўліваць, абунасы, абуральны, абураны, абурацца, абураць, абурыцца, абурыць, абурэнне, абутак, абутковы, абух, абуць, абхаз, абхаз ир-аты, абхазець, абхазка, абхазький, абхапіць, абхапляць, абхаяць, абхітрыць, абход, абходжаны, абходзіць, абходчык, абхоп, абхопліваць, абцас, абцасны, абцерабіць, абцерушыць, абцерці, абцінак, абцінанне, абцінаць, абціраць, абцуг, абцугі, абцягнуты, абцягнуць, абцяжараны, абцяжарыць, абцякальнік, абцярэбліваць, абцяты, абцяць, абчапляны, абчасаны, абчэсваць, абшалёўка, абшаляваны, абшаляваць, абшар, абшарпаны, абштрих, абшукаць, абшчына, абшчынны, абшываць, абшыты, абшыўка, абшэўка, абы-калі, абы-колькі, абы-куды, абы-хто, абы-чый, абы-што, абы-як, абываталь, абыгрыванне, абыдзёншына, абыз, абый, абыймаць, абыймо, абыйсці, абыйсціся, абылгаць, абыр-жұбыр, абыр-сабыр, абыржавелы, абыржавець, абыржу, абыржушылық, абыржыған, абыржымастан, абыржып сөйлеу, абыржыту, абырой, абыройлы, абыройлылық, абыройсыз, абыройсыздану, абыройсыздық, абысціся, абыход, абыходак, абыходжанне, абыходзіцца, абыходзіць, абыякава, абыякавасць, абыякавы, абыякі, абэцэда, абядненне, абязбольванне, абязвечыць, абязводжаны, абязводжваць, абязгучыць, абяззброіць, абяліць, абярнуцца, абярнуць, абяртацца, абяртаць, абярэмак, абясквеціць, абясколераны, абясколерванне, абясколерыцца, абясколерыць, абяскроўліванне, абяссілець, абяссіліць, абяссільваць, абяссмерціць, абяссэнсіць, абястлусціць, абясцукрыць, абясцэніцца, абясцэніць, абясцэньванне, абясшкоджваць, абясшкодзіць, абяцальны, абяцанка, абяцанне, абяцаны, абяцаць

языки: абазинский, абхазский